theme15

Actueel

Hieronder vindt u links naar nieuwsberichten van de afgelopen 6 maanden. Voor oudere berichten kunt u het archief raadplegen.

 

Beroep tegen Natura2000-Beheerplan gegrond verklaard! geschreven op 05 januari 2019

Beroep tegen Natura2000-Beheerplan gegrond verklaard!

Op 28-12-2018 heeft de rechtbank Oost-Brabant ons beroep tegen het Natura2000-Beheerplan, vanwege de vrijstelling van de vergunningplicht Wet natuurbescherming voor beregening rond de Peel die daarin is opgenomen, gegrond verklaard.

Lees verder >

Geslaagde jubileumviering 40 jaar WBdP op 17 november geschreven op 18 november 2018

Geslaagde jubileumviering 40 jaar WBdP op 17 november

Gisteren vierde WBdP haar 40-jarig jubileum.
We hebben zelf de indruk dat het een geslaagde dag was, mede dank zij de goede opkomst van onze achterban en andere sympathisanten (circa 150 gasten).

Lees verder >

Europese Hof geeft PAS onvoldoende! geschreven op 10 november 2018

Europese Hof geeft PAS onvoldoende!

Op 7 november gaf het Europese Hof van justitie antwoord op de vragen die de Raad van State had gesteld over het Programma Aanpak Stikstof (PAS).
 

Lees verder >

WBdP 40 jaar strijdvaardig !!! geschreven op 14 oktober 2018

WBdP 40 jaar strijdvaardig !!!

Vanwege ons 40-jarig bestaan hebben we een poging gedaan om in een notendop uiteen te zetten waar we ons in die periode zoal mee bezig gehouden hebben -en grotendeels nog steeds mee bezig zijn.

Lees verder >

Landbouwnota Provincie Limburg geschreven op 07 oktober 2018

Landbouwnota Provincie Limburg

Op 17 september heeft provincie Limburg weer een nieuwe landbouwnota uitgebracht: de Uitvoeringsagenda “Vitale veehouderij voor een gezonde en duurzame leefomgeving”. Opnieuw zien wij helaas dat de provincie voornemens is om voornamelijk in te zetten op het voorschrijven van extra technieken om de emissie van ammoniak, geur en fijnstof te verminderen.

Lees verder >

Natuurwerkdag 3 november geschreven op 05 oktober 2018

Natuurwerkdag 3 november

Op zaterdag 3 november a.s. wordt weer de landelijke natuurwerkdag georganiseerd. Werkgroep Behoud de Peel doet ook weer mee, net als vorig jaar in de Deurnese Peel.
Nu we de laatste paar jaar niet meer zoals vroeger tweewekelijks op zaterdag in de Peel werken, is dat te merken. Het open landschap dat we samen gemaakt hadden, begint op diverse plekken weer dicht te groeien. Het is daarom hard nodig dat we weer eens aan de slag gaan!
Behalve nuttig voor de Peel, is het ook gewoon heel gezellig om met een leuke groep mensen samen lekker bezig te zijn. Degenen die het vaker gedaan hebben, zullen dat vast kunnen beamen.

Lees verder >

Jaarverslag 2017 geschreven op 18 augustus 2018

Jaarverslag 2017

Het jaarverslag 2017 van Werkgroep Behoud de Peel is weer verschenen. U kunt lezen dat er afgelopen jaar massa's werk zijn verzet om de bijzondere natuurwaarden van de Peel te beschermen. Helaas is WBdP daarbij nog hard nodig. Keer op keer moeten we de overheid er op wijzen dat wetten en regelgeving om de Peel te beschermen niet goed worden nageleefd. Vaak moeten we daarbij de hulp van de rechter in roepen en dat kost veel geld. Vindt u ook dat we nog lang van de Peel moeten kunnen genieten, steun ons dan!

Lees verder >

PAS moet waarschijnlijk drastisch worden aangescherpt! geschreven op 28 juli 2018

PAS moet waarschijnlijk drastisch worden aangescherpt!

Het advies van de Advocaat Generaal van het Europese Hof van justitie over het Programma Aanpak Stikstof is bekend.
Wanneer dit advies door het Hof wordt opgevolgd, zal het PAS drastisch op de schop moeten. Het PAS voldoet namelijk absoluut niet aan de voorwaarden die in het advies worden genoemd!
Wanneer Nederland wil vasthouden aan een programmatische aanpak, zal er veel meer reductie mee bereikt moeten worden, wat waarschijnlijk alleen maar lukt met een forse vermindering van de veestapel.

Lees verder >

PAS-vergunningverlening voorlopig op slot! geschreven op 22 juli 2018

PAS-vergunningverlening voorlopig op slot!

In mei 2017 oordeelde de Raad van State, vanwege beroepen van WBdP, dat het Programma Aanpak Stikstof op diverse punten beter diende te worden gemotiveerd. Die nadere motivering is op 4 juli jongstleden door het ministerie geleverd. 
Het ministerie concludeert dat hiermee voor het merendeel de gevraagde informatie beschikbaar is gesteld.
Het ministerie stelt echter ook dat nog niet op alle punten volledige duidelijkheid kan worden gegeven. Daarom zal er voorlopig geen PAS-ontwikkelingsruimte meer worden uitgegeven. 
Dit betekent dat er geen vergunningen Wet natuurbescherming meer worden verleend als daarmee de stikstofneerslag op een Natura2000-gebied toeneemt. 
Kort gezegd: de PAS-vergunningverlening zit voorlopig op slot!

Lees verder >