theme15

Actueel

Hieronder vindt u links naar nieuwsberichten van de afgelopen 6 maanden. Voor oudere berichten kunt u het archief raadplegen.

 

Landelijke natuurwerkdag op 2 november geschreven op 18 september 2019

Landelijke natuurwerkdag op 2 november

Op zaterdag 2 november a.s. wordt weer de landelijke natuurwerkdag georganiseerd. Werkgroep Behoud de Peel doet ook weer mee. We organiseren het samen met Staatsbosbeheer.
Het open Peellandschap begint op diverse plekken weer dicht te groeien. Het is daarom hard nodig dat we weer eens aan de slag gaan!

Lees verder >

Brief van MOB, Leefmilieu en Werkgroep Behoud de Peel: hoe verder na het PAS? geschreven op 17 september 2019

Brief van MOB, Leefmilieu en Werkgroep Behoud de Peel: hoe verder na het PAS?

Op 29-5 is door de Raad van State het Programma Aanpak Stikstof (PAS) afgekeurd, vanwege beroepen van WBdP.
Coöperatie Mobilisation for the environment en Vereniging Leefmilieu hebben na WBdP ook vele beroepen ingediend tegen vergunningen die met het PAS waren verleend.
Eerder berichtten wij over onze brief aan het Adviescollege stikstofproblematiek, met daarin een opzet voor de echte stikstofaanpak die volgens ons vereist is. Samengevat: zorg per regio voor een substantiële afname van de stikstofemissie. Vrijwel het enige doeltreffende middel daartoe is forse vermindering van het aantal dieren.

Lees verder >

Gewonnen PAS-beroepen geschreven op 25 augustus 2019

 Gewonnen PAS-beroepen

In dit nieuwsbericht doen wij verslag van ons aantal gewonnen procedures sinds 29 meitoen het Programma Aanpak Stikstof, vanwege beroepen van WBdP, door de Raad van State werd afgekeurd: 39 gewonnen zaken in Limburg en 12 in Brabant tot dusver.

Lees verder >

Zienswijze vliegbasis De Peel geschreven op 23 augustus 2019

Zienswijze vliegbasis De Peel

De Brabantse milieufederatie en de Natuur en Milieufederatie Limburg hebben samen met WBdP een zienswijze ingediend op de 'concept Notitie reikwijdte en detailniveau'. Die notitie biedt de basis voor het op te stellen milieueffectrapport, plus voor het bepalen van de noodzaak voor een vergunning Wet natuurbescherming.

Lees verder >

Brief van WBdP aan Adviescollege stikstof geschreven op 07 augustus 2019

 Brief van WBdP aan Adviescollege stikstof

Nadat het Programma Aanpak Stikstof vanwege de beroepen van WBdP is afgekeurd, heeft het ministerie een Adviescollege stikstofproblematiek ingesteld. Het college is gevraagd om binnen twee maanden met een advies voor de korte termijn te komen. Daarnaast worden binnen 11 maanden voorstellen verwacht voor een nieuwe aanpak van de stikstofdepositie.
WBdP heeft het adviescollege een brief gestuurd, met daarin een opzet voor de echte stikstofaanpak die volgens ons vereist is.

Lees verder >

Commotie over PAS-uitspraak geschreven op 28 juni 2019

Commotie over PAS-uitspraak

Nadat de Raad van State op 29-5-'19 uitspraak deed in onze PAS-beroepen is er in o.a. de pers en in de Kamer veel commotie over geweest. We hebben daarbij veel onzin voorbij zien komen. Zo wordt er nog steeds door sommigen beweerd dat het PAS goed was voor zowel economie als natuur. Daarnaast zaten er gelukkig ook goede reacties bij.

Lees verder >

Het Programma Aanpak Stikstof is compleet afgekeurd!! geschreven op 02 juni 2019

 Het Programma Aanpak Stikstof is compleet afgekeurd!!

Op 29-5 heeft de Raad van State uitspraak gedaan in de eerste zes beroepen die WBdP had aangespannen tegen vergunningen voor uitbreiding van veehouderijen die waren verleend met het Programma Aanpak Stikstof. 

Lees verder >

WBdP en de strijd tegen ammoniak geschreven op 12 mei 2019

WBdP en de strijd tegen ammoniak

Half mei wordt de Raad van State-uitspraak op onze PAS-beroepen verwacht. 
Wachtende daarop hebben we eens kort op een rijtje gezet wat voor acties WBdP op het gebied van de ammoniakbestrijding in de loop der jaren allemaal gevoerd heeft

Lees verder >

Jaarverslag 2018 geschreven op 12 april 2019

Jaarverslag 2018

Het bestaat uit twee delen: in 2018 bestond de Werkgroep 40 jaar. Daarom in het eerste deel een samenvatting van de belangrijkste kwesties waar WBdP zich al die tijd mee bezig gehouden heeft. Het tweede deel (iets korter dan andere jaren) is het 'gewone' jaarverslag van 2018.

Lees verder >

Ook grote natuurorganisaties kritisch over PAS geschreven op 31 maart 2019

Ook grote natuurorganisaties kritisch over PAS

Dat WBdP niet bepaald gecharmeerd is van het Programma Aanpak Stikstof hebt u inmiddels al vaak van ons kunnen lezen.
Nu hebben (eindelijk) ook De Vlinderstichting, SoortenNL, LandschappenNL, het Wereld Natuur Fonds en Natuurmonumenten zich kritisch over het PAS uitgelaten

Lees verder >