theme15

Actueel

Hieronder vindt u links naar nieuwsberichten van de afgelopen 6 maanden. Voor oudere berichten kunt u het archief raadplegen.

 

Na de provinciale verkiezingen minder natuurmaatregelen? geschreven op 24 maart 2023

Na de provinciale verkiezingen minder natuurmaatregelen?

Hoogst waarschijnlijk zult u vernomen hebben dat na de afgelopen provinciale verkiezingen de politieke verhoudingen nogal veranderd zijn, met name door de grote winst van de BBB.

 

Lees verder >

Waterschapsverkiezingen, plus Trouw over water geschreven op 14 maart 2023

Waterschapsverkiezingen, plus Trouw over water

Op 15-3 zijn er niet alleen provinciale verkiezingen, maar kan ook gestemd worden voor het waterschap.

Lees verder >

Natuurdoelanalyses N.-Brabant bekendgemaakt geschreven op 03 maart 2023

Natuurdoelanalyses N.-Brabant bekendgemaakt

In ons recent uitgebrachte jaarverslag 2022 schreven we over het Nationaal Programma Landelijk Gebied, waarmee het kabinet in een samenhangende aanpak de Europese verplichtingen wil realiseren op het terrein van natuur, water en klimaat. Elke provincie dient daartoe een gebiedsplan op te stellen, dat (op hoofdlijnen) klaar moet zijn op 1 juli dit jaar.

 

Lees verder >

Handhavingsverzoek betreffende beregening rond De Bult en Het Zinkske in Limburg geschreven op 01 maart 2023

Handhavingsverzoek betreffende beregening rond De Bult en Het Zinkske in Limburg

Na onze eerdere vier handhavingsverzoeken aan G.S. van Limburg en N.-Brabant heeft WBdP vandaag nog een handhavingsverzoek ingediend betreffende het gebruik van beregeningsputten zonder natuurbeschermingsvergunning.
Het betreft de beregening aan de Limburgse kant van de in N.-Brabant gelegen Peelgebieden De Bult en Het Zinkske, onderdeel van het Natura2000-gebied de Deurnsche Peel.
Een provinciegrens is uiteraard geen hydrologische barrière. Desondanks heeft provincie Limburg verzuimd om aan haar kant van deze Brabantse Peelgebieden een hydrologische bufferzone aan te wijzen.

 

Lees verder >

Handhavingsverzoek beregening Groote Peel N.-Brabant geschreven op 27 februari 2023

Handhavingsverzoek beregening Groote Peel N.-Brabant

Vandaag heeft WBdP bij G.S. van N.-Brabant een handhavingsverzoek ingediend betreffende het gebruik van beregeningsputten zonder natuurbeschermingsvergunning binnen de bufferzone aan de Brabantse kant van de Groote Peel.

 

Lees verder >

Handhavingsverzoek beregening Deurnese Peel geschreven op 27 februari 2023

Handhavingsverzoek beregening Deurnese Peel

Vandaag heeft WBdP bij G.S. van N.-Brabant een handhavingsverzoek ingediend betreffende het gebruik van beregeningsputten zonder natuurbeschermingsvergunning binnen de bufferzone rond de DeurnesePeel.

Lees verder >

Handhavingsverzoek beregening Groote Peel, Limburg geschreven op 24 februari 2023

Handhavingsverzoek beregening Groote Peel, Limburg

Vandaag heeft WBdP bij G.S. van Limburg een handhavingsverzoek ingediend betreffende het gebruik van beregeningsputten zonder natuurvergunning binnen de bufferzone aan de Limburgse kant van de Groote Peel.

 

Lees verder >

Handhavingsverzoek beregening Mariapeel/Grauwveen geschreven op 24 februari 2023

Handhavingsverzoek beregening Mariapeel/Grauwveen

Vandaag heeft WBdP bij G.S. van Limburg een handhavingsverzoek ingediend betreffende het gebruik van beregeningsputten zonder natuurvergunning binnen de bufferzone van de Mariapeel/het Grauwveen.

Lees verder >

Jaarverslag 2022 geschreven op 21 februari 2023

Jaarverslag 2022

Een korte samenvatting van het belangrijkste werk dat we vorig jaar hebben verricht.

 

Lees verder >

Definitief Beregeningsbesluit N2000-beheerplan geschreven op 18 december 2022

Definitief Beregeningsbesluit N2000-beheerplan

Op 13-12 maakten provincie Limburg en N.-Brabant hun definitieve besluit bekend betreffende de beregening uit grondwater rondom de Peel. De eerder in het N2000-beheerplan gegeven vrijstelling van de natuurvergunningplicht is teruggedraaid.

 

Lees verder >

Beroep tegen railterminal Venlo geschreven op 28 november 2022

Beroep tegen railterminal Venlo

Werkgroep Behoud de Peel heeft samen met Behoud de Parel beroep ingesteld tegen de door provincie Limburg verleende natuurvergunning aan het oprichten van een railterminal in Venlo.

 

Lees verder >

Natuurwerkdag op zaterdag 5 november in de Mariapeel geschreven op 09 oktober 2022

Natuurwerkdag op zaterdag 5 november in de Mariapeel

Op zaterdag 5 november a.s. wordt weer de landelijke natuurwerkdag georganiseerd.

 

Lees verder >