theme15

Actueel

Hieronder vindt u links naar nieuwsberichten van de afgelopen 6 maanden. Voor oudere berichten kunt u het archief raadplegen.

 

Eindelijk weer een stop op de groei van de veestapel! geschreven op 14 juli 2017

 Eindelijk weer een stop op de groei van de veestapel!

Na vele jaren van groei heeft provincie N.-Brabant op 8 juli besloten dat er per regio een stop komt op de groei van het aantal dieren.
 

Lees verder >

Stop op groei veestapel essentieel! geschreven op 01 juli 2017

Stop op groei veestapel essentieel!

Het door Gedeputeerde Staten van N.-Brabant voorgestelde maatregelenpakket voor de veehouderij, waar op 7 juli over wordt beslist, leidt tot veel boerenprotesten. De stikstofproblematiek is echter zo groot dat met het treffen van maatregelen echt niet meer gewacht kan worden. Vooral de regionale stop op de groei van de veestapel is cruciaal.

Lees verder >

Gevolgen van de stikstofneerslag geschreven op 28 juni 2017

Gevolgen van de stikstofneerslag

In en rond het debat in Provinciale Staten van N.-Brabant over het maatregelenpakket voor de veehouderij (zie ons vorige Nieuwsbericht) komen de gevolgen voor de veehouders sterk naar voren. De negatieve gevolgen voor de burgers komen veel minder aan bod.
Nog minder aandacht is er voor de zeer schadelijke gevolgen voor de natuur. Om die reden besteden we daar in dit bericht wat extra aandacht aan.

Lees verder >

Voorstel op stop groei veestapel in Brabant. geschreven op 25 juni 2017

Voorstel op stop groei veestapel in Brabant.

Op 23 juni en 7 juli aanstaande behandelen Provinciale Staten een voorstel waar WBdP al vele jaren voor heeft gepleit: een stop op de groei van het aantal dieren per regio in Brabant. 

 

Lees verder >

Vergunning geitenhouderij Bakel geweigerd geschreven op 04 juni 2017

Vergunning geitenhouderij Bakel geweigerd

Na een zienswijze van Werkgroep Behoud de Peel heeft Provincie Noord-Brabant de gevraagde vergunning Wet Natuurbescherming voor het houden van 2500 geiten aan Muizenhol 1 in Bakel geweigerd. 
Voor meer informatie klik op de link onderaan dit bericht.

Lees verder >

Tussenuitspraak Raad van State PAS-beroepen geschreven op 02 juni 2017

Tussenuitspraak Raad van State PAS-beroepen

De Raad van State (RvS) heeft op 17 mei een tussenuitspraak gedaan in onze beroepen tegen vergunningen met het Programma Aanpak Stikstof (PAS), die in december vorig jaar behandeld waren.
In de bijlage (zie onderaan dit bericht) vatten wij de zeer lange en complexe uitspraak in drie blz. samen.

 

Lees verder >

Jaarverslag 2016 geschreven op 05 april 2017

Jaarverslag 2016

Ons jaarverslag over 2016 is weer verschenen. Het staat vol lezenswaardige informatie over het wel en wee van de geliefde Peel. U kunt ook lezen dat de natuurwaarden in dit mooie gebied nog steeds worden bedreigd en dat ons werk nog steeds heel hard nodig is. Vindt u dat ook, steun ons dan! 

 

Lees verder >

Weinig aanpak in de Programmatische Aanpak Stikstof geschreven op 23 februari 2017

Weinig aanpak in de Programmatische Aanpak Stikstof

Sinds 1-7-2015 is de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) van kracht. Vergunningen Wet natuurbescherming aan (o.a.) veehouderijen worden met dit programma verleend. De overheid stelt dat de PAS bedoeld is om de stikstofneerslag op de Europees beschermde natuur te verminderen en tegelijkertijd de veehouderij weer uitbreidingsmogelijkheden te geven. Dat klinkt mooi, maar hoe groot is die 'aanpak' van de stikstofproblematiek eigenlijk?:

Lees verder >