theme15

Actueel

Hieronder vindt u links naar nieuwsberichten van de afgelopen 6 maanden. Voor oudere berichten kunt u het archief raadplegen.

 

Aanvulling bij 'Droogte en de noodzaak tot klimaatadaptatie' geschreven op 28 juni 2020

Aanvulling bij 'Droogte en de noodzaak tot klimaatadaptatie'

Onze nieuwsbrief van 18-6 ging over de droogte en de noodzaak tot klimaatadaptatie. Hierbij enkele aanvullingen daarop:

De ons inziens prima Brabantse 'Visie op klimaatadaptatie' is te vinden via deze link: https://tinyurl.com/y8zla95p

Zeer het bekijken waard is ook de 'Praatplaat klimaatbestendig beekdallandschap' van de Stichting toegepast onderzoek waterbeheer. Heel veel van onze vorige nieuwsbrief (plus nog extra info) is hier op één figuur gebundeld: zie https://tinyurl.com/yawan6tz
 

Lees verder >

Droogte en de noodzaak tot klimaatadaptatie geschreven op 20 juni 2020

Droogte en de noodzaak tot klimaatadaptatie


In dit nieuwsbericht zetten we (nog maar weer eens) aan de hand van diverse rapporten uiteen hoe groot de invloed is van het beregenen uit grondwater voor de waterstand in de Peel en in andere natuurgebieden: invloeden tot 50 cm en hele kwelsystemen vallen droog.
In het tweede deel van het bericht laten we diverse maatregelen en oplossingsrichtingen de revue passeren. Ofwel: de noodzaak tot en de manier om te komen tot klimaatadaptatie. Kort samengevat (ook dat schreven we al vaker) komt het er op neer dat er veel meer water geconserveerd zal moeten worden en dat daartoe forse systeemveranderingen vereist zijn. Maar ook dat het in ieders belang is om dat te doen!

Lees verder >

Reactie op Wet stikstofreductie geschreven op 09 juni 2020

Reactie op Wet stikstofreductie

Op 8-6 heeft WBdP gereageerd op het wetsvoorstel stikstofreductie.

Lees verder >

Handhavingsverzoeken veehouderijen geschreven op 22 mei 2020

 Handhavingsverzoeken veehouderijen

Begin dit jaar stuurden we aan provincie Limburg een brief betreffende handhavingskwesties. Het betrof tien veehouderijbedrijven die van G.S. een vergunning Wet natuurbescherming hadden gekregen op basis van het Programma Aanpak Stikstof. Vanwege beroepen van WBdP zijn deze vergunningen vernietigd. Bij deze bedrijven hebben wij aanwijzingen dat de uitbreiding gerealiseerd is, ondanks het feit dus dat de gevraagde vergunning daarvoor niet is verkregen.
(Ter verduidelijking: een vergunning is pas definitief verleend als er geen beroep tegen is ingesteld, of als dat beroep ongegrond is verklaard. Wanneer een ondernemer gedurende de proceduretijd alvast start met de uitbreiding/wijziging, dan is dat op eigen risico.)

Lees verder >

De Peelbrand in perspectief - een blik van buiten geschreven op 05 mei 2020

De Peelbrand in perspectief - een blik van buiten

De afgelopen dagen is er in de media veel aandacht besteed aan de enorme brand in de Deurnese Peel. 
Wat ons daarbij verbaasde is dat sommigen menen dat verdere vernatting van de Peel, waar WBdP al jaren voor pleit, niet zou helpen tegen/bij brand. Wij houden vol dat meer vernatting de enige remedie is. Het kan zijn dat bij ongunstige omstandigheden (droge toplaag, harde wind) een grote brand niet altijd te voorkomen valt, maar de gevolgen ervan zijn dan veel geringer. Een echt nat hoogveen brandt slechts zeer zelden. En als het eens brandt, dan heeft het amper negatieve effecten. 

Lees verder >

Rampzalige brand in Deurnese Peel! geschreven op 25 april 2020

 Rampzalige brand in Deurnese Peel!

Vrijwel iedereen zal het in het nieuws hebben gezien: een enorme brand in de Deurnsee Peel.
De gevolgen zijn enorm, vanwege de directe schade aan dieren en vegetatie, maar ook omdat brand het voedselarme karakter van het gebied langdurig aantast.
Het enige dat er op zit om zoiets in het vervolg te voorkomen, of in ieder geval de gevolgen er van te verminderen, is meer vernatting.

Lees verder >

Stikstofmaatregelen stapje in goede richting, maar voor de Peel lang niet voldoende geschreven op 25 april 2020

Stikstofmaatregelen stapje in goede richting, maar voor de Peel lang niet voldoende

Het kabinet maakte gisteren haar extra stikstofbeleid bekend. Voor de periode tot 2030 wordt 5 miljard besteed aan maatregelen.
2 miljard daarvan is bedoeld om de stikstofuitstoot te verminderen.
3 miljard wordt besteed aan natuurherstelmaatregelen.

Lees verder >

Jaarverslag 2019 geschreven op 28 maart 2020

Jaarverslag 2019

Het jaarverslag over 2019 is weer gereed!

Lees verder >