theme15

Actueel

Hieronder vindt u links naar nieuwsberichten van de afgelopen 6 maanden. Voor oudere berichten kunt u het archief raadplegen.

 

Gevolgen van de stikstofneerslag geschreven op 28 juni 2017

Gevolgen van de stikstofneerslag

In en rond het debat in Provinciale Staten van N.-Brabant over het maatregelenpakket voor de veehouderij (zie ons vorige Nieuwsbericht) komen de gevolgen voor de veehouders sterk naar voren. De negatieve gevolgen voor de burgers komen veel minder aan bod.
Nog minder aandacht is er voor de zeer schadelijke gevolgen voor de natuur. Om die reden besteden we daar in dit bericht wat extra aandacht aan.

Lees verder >

Voorstel op stop groei veestapel in Brabant. geschreven op 25 juni 2017

Voorstel op stop groei veestapel in Brabant.

Op 23 juni en 7 juli aanstaande behandelen Provinciale Staten een voorstel waar WBdP al vele jaren voor heeft gepleit: een stop op de groei van het aantal dieren per regio in Brabant. 

 

Lees verder >

Vergunning geitenhouderij Bakel geweigerd geschreven op 04 juni 2017

Vergunning geitenhouderij Bakel geweigerd

Na een zienswijze van Werkgroep Behoud de Peel heeft Provincie Noord-Brabant de gevraagde vergunning Wet Natuurbescherming voor het houden van 2500 geiten aan Muizenhol 1 in Bakel geweigerd. 
Voor meer informatie klik op de link onderaan dit bericht.

Lees verder >

Tussenuitspraak Raad van State PAS-beroepen geschreven op 02 juni 2017

Tussenuitspraak Raad van State PAS-beroepen

De Raad van State (RvS) heeft op 17 mei een tussenuitspraak gedaan in onze beroepen tegen vergunningen met het Programma Aanpak Stikstof (PAS), die in december vorig jaar behandeld waren.
In de bijlage (zie onderaan dit bericht) vatten wij de zeer lange en complexe uitspraak in drie blz. samen.

 

Lees verder >

Jaarverslag 2016 geschreven op 05 april 2017

Jaarverslag 2016

Ons jaarverslag over 2016 is weer verschenen. Het staat vol lezenswaardige informatie over het wel en wee van de geliefde Peel. U kunt ook lezen dat de natuurwaarden in dit mooie gebied nog steeds worden bedreigd en dat ons werk nog steeds heel hard nodig is. Vindt u dat ook, steun ons dan! 

 

Lees verder >

Weinig aanpak in de Programmatische Aanpak Stikstof geschreven op 23 februari 2017

Weinig aanpak in de Programmatische Aanpak Stikstof

Sinds 1-7-2015 is de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) van kracht. Vergunningen Wet natuurbescherming aan (o.a.) veehouderijen worden met dit programma verleend. De overheid stelt dat de PAS bedoeld is om de stikstofneerslag op de Europees beschermde natuur te verminderen en tegelijkertijd de veehouderij weer uitbreidingsmogelijkheden te geven. Dat klinkt mooi, maar hoe groot is die 'aanpak' van de stikstofproblematiek eigenlijk?:

Lees verder >

Klacht tegen verzoek Nederland om EU-Nitraatlijn te mogen overschrijden geschreven op 04 februari 2017

Klacht tegen verzoek Nederland om EU-Nitraatlijn te mogen overschrijden

Werkgroep Behoud de Peel heeft steun betuigd aan de brief aan de Europese Commissie van Vereniging Leefmilieu, Coöperatie Mobilisation for the Environment U.A. (MOB) en Stichting Openbare Ruimte. De drie organisaties verzoeken de Commissie om aan Nederland in 2017 geen derogatie van de Nitraatrichtlijn toe te kennen.
Deze derogatie (ontheffing) houdt in dat Nederlandse boeren onder voorwaarden in plaats van 170 of  230 kilogram (afhankelijk van hun locatie) 250 kilogram stikstof uit dierlijke mest per hectare per jaar mogen deponeren.

Lees verder >

Vergelijking van het Nieuw Limburgs Peil met het Waterbeheerplan van waterschap Peel en Maasvallei geschreven op 15 januari 2017

Vergelijking van het Nieuw Limburgs Peil met het Waterbeheerplan van waterschap Peel en Maasvallei

Het Limburgse waterschap Peel en Maasvallei (P&M) heeft in 2010 het Nieuw Limburgs Peil (NLP) vastgesteld. Met dit NLP wordt beoogd een invulling te geven aan het Gewenst grond- en oppervlaktewaterregime (GGOR). De bedoeling is dat de waterstand in de natuur en in de beekdalen wordt verhoogd.

Bijgaande notitie (klik op onderstaande link om deze te openen) toont aan dat het Waterbeheerplan in de meeste situaties duidelijk slechter is voor de natuur dan het Nieuw Limburgs Peil. De stuwstanden voor de primaire sloten die corresponderen met de grondwaterstanden van het Waterbeheerplan zijn lager dan de stuwstanden die gehanteerd worden in het NLP.
In het Natura2000-Beheerplan voor de Peel staat dat met het NLP een bepaald vernattingsresultaat bereikt wordt. Dat is het berekende resultaat. Omdat in werkelijkheid met het Waterbeheerplan voor de primaire sloten -de belangrijkste sloten- veel lagere stuwstanden worden gehanteerd dan waarmee in het NLP is gerekend, wordt het natuurresultaat dat in het Natura2000-Beheerplan wordt geclaimd niet gehaald!

 

Lees verder >

De PAS op de plaats: PAS-maatregelen en hoogveenrestoratie in de Peel geschreven op 15 januari 2017

De PAS op de plaats: PAS-maatregelen en hoogveenrestoratie in de Peel

Het natuurbeleid is er op gericht  hoogveenrestanten te behouden en te herstellen, d.w.z. de hoogveenregeneratie te stimuleren. 
Onderstaande link verwijst naar een artikel van professor Hans Joosten (Universiteit Greifswald, Duitsland) , een wereldautoriteit op het gebied van de hoogveenbescherming en -restauratie, waarin hij zijn bedenkingen uit over de effectiviteit van de PAS-maatregelen. 

In de tweede link is een interview met professor Joosten weergegeven.

Lees verder >