theme15

Actueel

Hieronder vindt u links naar nieuwsberichten van de afgelopen 6 maanden. Voor oudere berichten kunt u het archief raadplegen.

 

De Watervraag van de Natuur geschreven op 25 november 2020

De Watervraag van de Natuur

In dit nieuwsbericht belichten we de resultaten van het onderzoek 'Een verkenning naar de watervraag van de Noord-Brabantse natuur'.

Lees verder >

Opkopen minder effectief dan emissie-arme technieken? geschreven op 08 november 2020

Opkopen minder effectief dan emissie-arme technieken?


In dit nieuwsbericht reageren we op berichten dat het investeren in emissie-arme technieken goedkoper zou zijn dan het opkopen van bedrijven rond de natuur.

Lees verder >

Limburgs waternieuws geschreven op 18 oktober 2020

Limburgs waternieuws

In dit nieuwsbericht geven we een verslag van het bezoek aan de Peel van de Limburgse natuur-gedeputeerde Carla Brugman. Ook valt daarin te lezen dat we samen met Natuur- en Milieufederatie Limburg hebben gereageerd op het komende nieuwe provinciale Waterprogramma en op het voorontwerp Waterbeheerprogramma van waterschap Limburg.

Lees verder >

Reactie op wetsvoorstel stikstofreductie en natuurverbetering geschreven op 18 oktober 2020

 Reactie op wetsvoorstel stikstofreductie en natuurverbetering

Eerder dit jaar reageerden we al op het concept van dit wetsvoorstel. Ondanks een zeer kritisch advies van de Raad van State is er echter weinig aan veranderd. 

Lees verder >

Aanvulling bij 'Droogte en de noodzaak tot klimaatadaptatie' geschreven op 28 juni 2020

Aanvulling bij 'Droogte en de noodzaak tot klimaatadaptatie'

Onze nieuwsbrief van 18-6 ging over de droogte en de noodzaak tot klimaatadaptatie. Hierbij enkele aanvullingen daarop:

De ons inziens prima Brabantse 'Visie op klimaatadaptatie' is te vinden via deze link: https://tinyurl.com/y8zla95p

Zeer het bekijken waard is ook de 'Praatplaat klimaatbestendig beekdallandschap' van de Stichting toegepast onderzoek waterbeheer. Heel veel van onze vorige nieuwsbrief (plus nog extra info) is hier op één figuur gebundeld: zie https://tinyurl.com/yawan6tz
 

Lees verder >

Droogte en de noodzaak tot klimaatadaptatie geschreven op 20 juni 2020

Droogte en de noodzaak tot klimaatadaptatie


In dit nieuwsbericht zetten we (nog maar weer eens) aan de hand van diverse rapporten uiteen hoe groot de invloed is van het beregenen uit grondwater voor de waterstand in de Peel en in andere natuurgebieden: invloeden tot 50 cm en hele kwelsystemen vallen droog.
In het tweede deel van het bericht laten we diverse maatregelen en oplossingsrichtingen de revue passeren. Ofwel: de noodzaak tot en de manier om te komen tot klimaatadaptatie. Kort samengevat (ook dat schreven we al vaker) komt het er op neer dat er veel meer water geconserveerd zal moeten worden en dat daartoe forse systeemveranderingen vereist zijn. Maar ook dat het in ieders belang is om dat te doen!

Lees verder >

Reactie op Wet stikstofreductie geschreven op 09 juni 2020

Reactie op Wet stikstofreductie

Op 8-6 heeft WBdP gereageerd op het wetsvoorstel stikstofreductie.

Lees verder >