theme15

Actueel

Hieronder vindt u links naar nieuwsberichten van de afgelopen 6 maanden. Voor oudere berichten kunt u het archief raadplegen.

 

Gebiedsgerichte Aanpak Vitale Peel geschreven op 06 januari 2022

Gebiedsgerichte Aanpak Vitale Peel

De gebiedsgerichte aanpak, die rond de Natura2000-gebieden gaat plaatsvinden, is een zeer belangrijk proces. Het is de bedoeling dat er nu eindelijk eens gaat gebeuren waar WBdP al jarenlang voor heeft gepleit: verhoging van de waterstand in een ruime zone rondom de Peel, een ingrijpende verandering van het agrarische productiesysteem: natter, natuurinclusief, korte kringlopen.

Lees verder >

Provincies nemen eind maart een nieuw besluit over beregening geschreven op 24 december 2021

Provincies nemen eind maart een nieuw besluit over beregening

Het onderzoek aan het effect van beregening uit grondwater rond de Peel in de extreem droge jaren 2018/2019 is afgerond.
Conclusie: er is significant negatief effect op de waterstand in de Peel.

Lees verder >

Update van WBdP en de strijd tegen ammoniak geschreven op 23 november 2021

Update van WBdP en de strijd tegen ammoniak

In 2019 stuurden we aan onze nieuwsvolgers het overzicht van onze bijna 40-jarige strijd tegen de ammoniak-emissie en de dientengevolge veel te hoge stikstofneerslag in de Peel. Dat overzicht stopte bij het Arrest van het Europese Hof van Justitie over de Programmatische Aanpak Stikstof.
We hebben het nu bijgewerkt met de inmiddels beruchte RvS-uitspraak van mei 2019 op onze PAS-beroepen.

 

Lees verder >

Project Leegveld is in uitvoering geschreven op 26 oktober 2021

Project Leegveld is in uitvoering

Menigeen maakt zich ongerust over de 'verwoesting' als gevolg van de werkzaamheden in de Deurnese Peel i.h.k.v. het Project Leegveld.
Ook WBdP is niet onverdeeld gelukkig met (de uitvoering van) het plan.

Lees verder >

Duitse milieuprijs voor Hans Joosten geschreven op 10 oktober 2021

Duitse milieuprijs voor Hans Joosten

Hoogveendeskundige Hans Joosten heeft de milieuprijs van de Deutsche Bundesstiftung Umwelt gekregen.

Lees verder >

Stikstofnieuws: zienswijze en gewonnen beroep geschreven op 03 oktober 2021

Stikstofnieuws: zienswijze en gewonnen beroep

Hieronder een bericht over een zienswijze betreffende de werking van emissie-arme stallen, plus over een rechtzaak die na vele jaren met succes is afgerond.

Lees verder >

Handhavingskwesties veehouderij. Vervolg geschreven op 17 augustus 2021

Handhavingskwesties veehouderij. Vervolg

Na het winnen van de eerste beroepen tegen vergunningen die verleend waren met het Programma Aanpak Stikstof (de bekende 'stikstofuitspraak' van de Raad van State van 29-5-'19) heeft WBdP in een aantal gevallen bij de provincies om handhaving gevraagd. Ons eerste verzoek was eind 2019 aan provincie Limburg. In 2020 volgden nog 15 verzoeken aan Limburg en twee aan provincie N.-Brabant.

 

Lees verder >

Jaarverslag 2020 geschreven op 09 augustus 2021

Jaarverslag 2020

Een beetje aan de late kant, door de drukte met ons Peelbeschermingswerk, maar hier is dan toch ons jaarverslag 2020.

Lees verder >

Recreatie-zonering nog steeds niet goed geregeld geschreven op 02 augustus 2021

Recreatie-zonering nog steeds niet goed geregeld

In 2018 maakte SBB een receatiezoneringsplan voor het natuurgebied de Peel. Dit plan is nog steeds niet definitief.
Begin juni van dit jaar is er door bureau Van Nuland een concept voor een nieuw, aanvullend recreatieplan opgeleverd.

Lees verder >