theme15

Actueel

Hieronder vindt u links naar nieuwsberichten van de afgelopen 6 maanden. Voor oudere berichten kunt u het archief raadplegen.

 

Reactie op Kamerbrief voortgang stikstofproblematiek geschreven op 15 februari 2020

Reactie op Kamerbrief voortgang stikstofproblematiek

Op 7 februari heeft de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit de Kamer geïnformeerd over de voortgang betreffende de stikstofmaatregelen.

Lees verder >

Reactie op Limburgs Aanvalsplan Stikstof geschreven op 05 februari 2020

 Reactie op Limburgs Aanvalsplan Stikstof

Op 28 januari heeft provincie Limburg haar 'Aanvalsplan Stikstof' bekend gemaakt. In ons nieuwsbericht geven we een samenvatting van dat plan, plus onze reactie er op.

Lees verder >

Nog bar weinig stikstofmaatregelen in 2019 geschreven op 31 december 2019

Nog bar weinig stikstofmaatregelen in 2019

In deze laatste nieuwsbrief van 2019 zetten we uiteen wat er in de periode van zeven maanden na onze RvS-uitspraak op het gebied van stikstof zoal is gebeurd. Conclusie: veel commotie, maar nog bar weinig maatregelen.

Lees verder >

Brief aan Provinciale Staten N.-Brabant en Limburg betreffende noodzakelijke stikstofmaatregelen geschreven op 29 oktober 2019

Brief aan Provinciale Staten N.-Brabant en Limburg betreffende noodzakelijke stikstofmaatregelen

Zowel in provinciale staten van N.-Brabant als in Limburg stonden op 25-10 de te treffen stikstofmaatregelen (weer) op de agenda.
WBdP heeft de statenleden van te voren een brief gestuurd, die we hier als volgt hebben samengevat:

Lees verder >

Reactie WBdP op stikstofmaatregelen kabinet geschreven op 13 oktober 2019

Reactie WBdP op stikstofmaatregelen kabinet

Op 4 oktober heeft het kabinet aangekondigd welke stikstofmaatregelen genomen zullen gaan worden.
In dit nieuwsbericht een samenvatting van deze maatregelen en onze reactie daarop.

Lees verder >

Reactie WBdP op stikstofadvies geschreven op 27 september 2019

Reactie WBdP op stikstofadvies


Op 25-9 kwam het advies voor de korte termijn van het Adviescollege stikstofproblematiek. In dit nieuwsbericht onze reactie daarop.

Lees verder >

Commotie na de PAS-uitspraak. Vervolg. geschreven op 25 september 2019

Commotie na de PAS-uitspraak. Vervolg.

In dit nieuwsbericht enkele interessante items uit de vele berichten die de afgelopen weken voorbij zijn gekomen n.a.v. de door WBdP veroorzaakte RvS-uitspraak over het PAS.

Lees verder >

Landelijke natuurwerkdag op 2 november geschreven op 18 september 2019

Landelijke natuurwerkdag op 2 november

Op zaterdag 2 november a.s. wordt weer de landelijke natuurwerkdag georganiseerd. Werkgroep Behoud de Peel doet ook weer mee. We organiseren het samen met Staatsbosbeheer.
Het open Peellandschap begint op diverse plekken weer dicht te groeien. Het is daarom hard nodig dat we weer eens aan de slag gaan!

Lees verder >

Brief van MOB, Leefmilieu en Werkgroep Behoud de Peel: hoe verder na het PAS? geschreven op 17 september 2019

Brief van MOB, Leefmilieu en Werkgroep Behoud de Peel: hoe verder na het PAS?

Op 29-5 is door de Raad van State het Programma Aanpak Stikstof (PAS) afgekeurd, vanwege beroepen van WBdP.
Coöperatie Mobilisation for the environment en Vereniging Leefmilieu hebben na WBdP ook vele beroepen ingediend tegen vergunningen die met het PAS waren verleend.
Eerder berichtten wij over onze brief aan het Adviescollege stikstofproblematiek, met daarin een opzet voor de echte stikstofaanpak die volgens ons vereist is. Samengevat: zorg per regio voor een substantiële afname van de stikstofemissie. Vrijwel het enige doeltreffende middel daartoe is forse vermindering van het aantal dieren.

Lees verder >

Gewonnen PAS-beroepen geschreven op 25 augustus 2019

 Gewonnen PAS-beroepen

In dit nieuwsbericht doen wij verslag van ons aantal gewonnen procedures sinds 29 meitoen het Programma Aanpak Stikstof, vanwege beroepen van WBdP, door de Raad van State werd afgekeurd: 39 gewonnen zaken in Limburg en 12 in Brabant tot dusver.

Lees verder >

Zienswijze vliegbasis De Peel geschreven op 23 augustus 2019

Zienswijze vliegbasis De Peel

De Brabantse milieufederatie en de Natuur en Milieufederatie Limburg hebben samen met WBdP een zienswijze ingediend op de 'concept Notitie reikwijdte en detailniveau'. Die notitie biedt de basis voor het op te stellen milieueffectrapport, plus voor het bepalen van de noodzaak voor een vergunning Wet natuurbescherming.

Lees verder >