theme15

Ammoniak- en stikstofbeleid onvoldoende

geschreven op 29 mei 2013

DEN HAAG – Het ammoniak- en stikstofbeleid van de Nederlandse overheid is onvoldoende effectief om het verlies aan biodiversiteit te keren. Dat stelt de Algemene Rekenkamer in een kritisch rapport dat deze week is verschenen naar de duurzaamheid van de intensieve veehouderij. Luchtwassers die de ammoniakuitstoot moeten tegengaan, blijken in de praktijk niet volgens voorschrift te functioneren of zijn zelfs helemaal niet geïnstalleerd. Ook de effecten van de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) worden veel te rooskleurig voorgesteld.

MEER INFORMATIE OP DE WEBSITE VAN DE STICHTING MENS, DIER & PEEL:

 

http://www.knakdeworst.nl/

> naar het overzicht Nieuws - Archief