theme15

Beregening. Hoger beroep van Limburg ongegrond verklaard.

geschreven op 01 maart 2021

Op 24-2-'21 heeft de Raad van State het hoger beroep van provincie Limburg en de LLTB, tegen de beslissing van de rechtbank Oost-Brabant, ongegrond verklaard.

Die rechtbankbeslissing ging over het beregenen uit grondwater in het Natura2000-Beheerplan voor de Peel.
WBdP had in 2018 beroep ingesteld tegen dat Beheerplan. Ons inziens stond in het plan onterecht dat het beregenen uit grondwater rondom de Peel slechts een gering effect heeft en dat het daarom deels vrijgesteld kan worden van de vergunningplicht Wet natuurbescherming. De rechtbank gaf ons gelijk en oordeelde dat er op dit punt van het Beheerplan een nieuw besluit genomen dient te worden.
Met de RvS-uitspraak in het hoger beroep is overeind gebleven dat dat nieuwe besluit er moet komen.

Voor het complete nieuwsbericht (met ook uitleg over de vergunningplicht):http://control.yousite.eu/userfiles/wbdpnl/Nieuws%20van%20WBdP%201-3-'21%20Beregening_%20Hoger%20beroep%20van%20Limburg%20ongegrond%20verklaard.pdf

In het nieuwsbericht ook een nieuw interessant rapport waaruit weer eens de negatieve invloed van grondwateronttrekking duidelijk blijkt. Ook staan er goede oplossingen in om de verdroging te bestrijden. Het is getiteld 'Aanpak droogte vraagt transitie waterbeheer'.

 

> naar het overzicht Nieuws - Actueel