img0605-kl-2

Bestuur en medewerkers

Hieronder vindt u de samenstelling van bestuur en medewerkers van Stichting Werkgroep Behoud de Peel.

Bestuur
Het bestuur is als volgt samengesteld:

Voorzitter
Wim van Opbergen

Secretaris
Erik Theunissen

Vice voorzitter
Frans Swinkels

Penningmeester
Will Backx

Bestuurleden ontvangen geen vacatiegelden of andere vergoedingen. Er wordt alleen een reiskostenvergoeding (kilometervergoeding) op basis van de geldende normbedragen verleend. 

De werkgroep kent naast een bestuur en medewerkers ook vergaderende leden en actieve leden, en houdt er bovendien een uitgebreid netwerk op na van sympathisanten, tipgevers in de regio en liaisons met de meeste natuurorganisaties in de Brabantse zowel als de Limburgse Peel en ook wel daarbuiten.

Coördinator van het Peelwerk is Wim van Opbergen.