theme15

Brief aan 2e Kamer Commissie inzake afschaffing dierrechten en compartimenten

geschreven op 23 november 2012

Onderstaande brief is verstuurd aan de Tweede Kamer commissie EZ, waarin we onze mening geven over de discussie over een eventuele afschaffing van dierrechten en compartimenten. MEER ACHTERGRONDINFORMATIE VINDT U IN HET DOCUMENT "VEREISTEN VOOR AMMONIAKRDEUCTIE". Druk hiervoor op de knop "De Peelflits" linksboven in uw scherm.

Geachte leden van de Vaste commissie voor Economische zaken,
 
 
In de Kamer is de discussie gaande of de dierrechten + compartimenten al of niet afgeschaft kunnen worden.
 
Volgens stg. Werkgroep Behoud de Peel kan dit niet.
Immers: al zou het mestverwerkings-alternatief werken, dan kan het aantal dieren (regionaal) gaan toenemen. En dat veroorzaakt dan weer dat oftewel de N-depositie op de N2000-gebieden toeneemt en/of dat de emissiearme stalsystemen niet gebruikt worden voor emissie-reductie, maar om bij gelijke emissie meer dieren te houden.
 
Het huidige dierrechtencompartiment (midden-Brabant t/m midden Limburg) is te groot om verdere concentratie van dieren in de Peelregio te voorkomen. Bovendien gelden voor diverse dieren (rundvee!) geen rechten.
Het zou goed zijn als het landelijke dierrechtensysteem blijft bestaan, maar het is dus nog geen garantie tegen verdere groei van de veestapel in de Peelregio!
 
Het compartiment dient niet te worden afgeschaft, maar juist verder te worden onderverdeeld in meerdere aparte subcompartimenten.
 
De PAS en ook het generieke beleid zullen de N-depositie slechts bitter weinig verder reduceren. Daarbij wordt er ook nog van uit gegaan dat de verdeling van de dieren over het land gelijk zal blijven.
Zie de bijlage, (Vereisten voor ammoniakreductie) welke recent is verstuurd aan gedeputeerden + commissieleden van provincie Brabant en Limburg.
 
Omdat het niet aannemelijk is dat deze aanname van het regionaal gelijk blijven van het aantal dieren realistisch is, is o.i. de kans zeer groot dat de PAS bij de Raad van State zal sneuvelen. Als het aan WBdP ligt in ieder geval wel.
 
Wil de PAS kans van slagen hebben, dan is o.i. de instelling van een regionaal dier-stand-still noodzakelijk (en dat wil dus zeggen kleinere compartimenten dan nu).
 
Graag uw reactie.
 
 
Mvg,
 
                                       
            Wim van Opbergen, voorz. stg. Werkgroep Behoud de Peel 
 

> naar het overzicht Nieuws - Archief