img0605-kl-2

Contact

Stichting Werkgroep Behoud de Peel heeft haar kantoor en bezoekadres in buurthuis Het Hofke van Marijke aan de Rembrandt van Rijnstraat te Deurne (St.-Joseph parochie).

Postadres
Stichting Werkgroep Behoud de Peel
Lavendelheide 27
5754 EA Deurne

We verzoeken u om poststukken uitsluitend naar ons postadres te sturen!

Overige gegevens
Tel.: (+31)(0)493-319610

E-mail: wvopbergen@hetnet.nl

Rekeningnummer: NL 25 TRIO 0338 4953 47 t.n.v. Stg Werkgroep Behoud de Peel te Deurne.
Penningmeester: Will Backx

Fiscaalnummer: 8018.13.360

https://www.facebook.com/Behoud-de-Peel