theme15

Geen goedkeuring voor verplaatsing motorcrossterrein Circuit de Peel in Venray

geschreven op 21 juli 2009

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft goedkeuring onthouden aan het bestemmingsplan dat de verplaatsing van het motorcrossterrein 'Circuit de Peel' mogelijk maakt. In een uitspraak van vandaag (21 juli 2009) heeft de Raad van State de Milieufederatie Limburg in het gelijk gesteld en het eerdere goedkeuringsbesluit van het college van gedeputeerde staten van Limburg vernietigd.

Inmiddels is de omstreden nieuwe racebaan gebouwd, en hoewel nog niet geheel af, werd het rond Pasen - illegaal - in gebruik genomen en 'Raceway Venray' gedoopt. Het ligt direkt ten zuiden van het oude motorcrossterrein, dat twee jaar geleden ook al op last van de Raad van State werd gesloten. Het oude terrein heeft 30 jaar illegaal gedraaid op gronden met een natuurbestemming en binnen de Ecologische Hoofdstructuur. Het is overigens de bedoeling van de initiatiefnemers dat het nieuwe terrein, gelegen in een zeer bosrijke omgeving vlakbij een belangrijk vogelgebied in Vliegbasis de Peel, 7 dagen per week gebruikt gaat worden door een veelheid aan bedrijven, onder meer als testbaan. De lawaaihinder kan dus nog verder toenemen.

De Raad van State vindt dat de gemeente Venray haar keuzes voor alternatieve locaties voor het motorcrossterrein onvoldoende heeft onderbouwd. Zij had volgens de Raad van State beter moeten motiveren waarom in dit onderzoek alleen locaties binnen de gemeente zijn onderzocht, en niet ook mogelijke alternatieve locaties buiten de gemeente. Door dit niet goed te motiveren, heeft de gemeente in strijd gehandeld met de Wet milieubeheer.

Verder concludeert de Raad van State dat het maar de vraag is of op het circuit altijd aan de geluidsnormen kan worden voldaan die de milieuvergunning stelt. Dit is de reden waarom de Raad van State ook de milieuvergunning heeft vernietigd die het college van gedeputeerde staten voor het motorcrossterrein had verleend.

Het gevolg van de uitspraken is dat de gemeente Venray in ieder geval beter zal moeten motiveren waarom in het zogenoemde alternatievenonderzoek geen rekening is gehouden met locaties buiten Venray. Als de gemeente door wil gaan met de verplaatsing van het terrein zal zij het bestemmingsplan opnieuw moeten vaststellen. Tegen de uitspraken van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State is geen hoger beroep mogelijk.

Het bestuur van het circuit had al laten weten dat dit jaar geen (illegale) races meer zouden worden gehouden. Burgemeester Waals van Venray blijft optimistisch. Hij en eigenaar Harrie Maessen hopen een betere onderbouwing voor de locatiekeuze te kunnen bieden en menen dat verder het verfijnen van voorwaarden uitkomst zal biedcen voor de milieuvergunning.

Lees op de website van de Raad van State de teksten van de uitspraken:
• bestemmingsplan 'Circuit de Peel'
• milieuvergunning
• partiële herziening bestemmingsplan Circuit de Peel

 

> naar het overzicht Nieuws - Archief