theme15

Het Peelwerk is weer begonnen

geschreven op 01 oktober 2010

De vrijwilligers van Werkgroep Behoud de Peel gaan al sinds 1980 elke 14 dagen in najaar en winter aan de slag om het hoogveen van de Peel weer nat, voedselarm en open te krijgen. Op zaterdag 25 september begonnen we al met ons 31e seizoen. Het was toen iets meer dan 30 jaar geleden dat we met het Peelwerk zijn begonnen. De allereerste keer Peelwerk was al op 13 september 1980!

Dit seizoen doen we speciaal ons best de Peel geschikter te maken voor de Gladde Slang. We gaan dat doen door onze werkwijze hier en daar wat aan te passen. Zo gaan we van de berkenbomen die verwijderd worden houtoppers maken. In de rand van het berkenbos maken we speciaal voor warmteminnende dieren zoals de Levendbarende Hagedis en de Gladde slang inhammen waar de zon vrij binnen kan schijnen en waar de wind weinig vat heeft. Het succes hangt ook af van voorzieningen ten gunste van een stabiele hoge waterstand. Staatsbosbeheer en de werkgroep zetten zich daar ook voor in.

Het seizoen loopt altijd tot half maart, dan stoppen we ermee vanwege het broedseizoen. Voor de preciese datums verwijzen we naar de pagina /beheer/Peelwerker: meedoen. Iedereen die mee wil werken, is welkom. Men kan zich opgeven bij het WBdP-kantoor (0493-354411) of via 0493-319610. De werkgroep zorgt dat voor voldoende gereedschap en werkhandschoenen. Zorg zelf voor laarzen of ander geschikt schoeisel, warme kleding, eten en drinken. We werken ongeveer tot 14.00 uur in de middag.

> naar het overzicht Nieuws - Archief