theme15

Jaarverslag 2018

geschreven op 12 april 2019

Het bestaat uit twee delen: in 2018 bestond de Werkgroep 40 jaar. Daarom in het eerste deel een samenvatting van de belangrijkste kwesties waar WBdP zich al die tijd mee bezig gehouden heeft. Het tweede deel (iets korter dan andere jaren) is het 'gewone' jaarverslag van 2018.

De overheid doet nog steeds te weinig om hoogveenontwikkeling op gang te kunnen krijgen. Vooral schort het daarbij aan bescherming tegen de bedreigingen van buitenaf (zoals ontwatering en ammoniakuitstoot). De afgelopen 40 jaar heeft WBdP daar heel veel aandacht aan besteed, maar ons beschermingswerk is nog steeds hard nodig.
We stellen het daarom erg op prijs wanneer u ons financieel steunt, zodat wij na de 40 jaar ons werk ook de komende jaren kunnen voortzetten.

Het jaarverslag kunt u vinden onder de volgende link: http://control.yousite.eu/userfiles/wbdpnl/Jaarverslag%20WBdP%202018%20Def.pdf

> naar het overzicht Nieuws - Actueel