uitsnede-dodaars-40001

Aanbevolen links

Hier vindt u links naar relaties onder overheidsorganisaties, milieugroepen en andere belangengroepen in de Peel.

Milieubeweging

Rechtshulp voor milieugroepen

Informatieve sites over Peelgebieden

Enkele Peel- of natuurmusea

Vogelwerkgroepen

Landschapsbeheer

Op aanvraag kunnen wij u via de E-mail een min of meer volledige lijst van natuurorganisaties uit de omgeving van de Peel toezenden (formaat xls. omvang 1,5 Mb). De lijst is met name bedoeld om het onderlinge contact tussen al deze groepen te bevorderen alsmede een goed gebruik van door hun aangeboden gegevens.