Natuur

Op de onderliggende pagina's vindt u een beschrijving van de levende en abiotische natuur van de Peelgebieden.

U vindt hier informatie over de verschillende landschappen die de Peel kenmerken, en de erin voorkomende flora en fauna, alsook een beschrijving van de geologische kenmerken van dit hoogveengebied. De Peel is bij uitstek een gebied waar je nog een aantal oerkwaliteiten van het landschap kunt beleven: wild, woest, ledig, stil en duister...