uitsnede-recreatie-30001

Ondersteuning

Een belangrijk deel van onze inkomsten wordt zoals vanouds opgebracht door een groot aantal particulieren, zowel uit de Peel als uit de rest van Nederland. Particulieren kunnen ons steunen door geld over te maken op

Banknr. NL25 TRIO 0338 4953 47

ten name van Stg. Werkgroep Behoud de Peel te Deurne. Uw steun kan niet gemist worden, dank u!

Werkgroep Behoud de Peel staat bij de Belastingdienst bekend als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Giften aan ons zijn daardoor fiscaal aftrekbaar. WBdP is een ANBI stichting ons RSIN nummer is 801813360

 

Schenken aan de WBdP kan ook met een overeenkomst die een Periodieke gift in geld vastlegt (minimaal 5 jaar). Door de ANBI-status zijn deze periodieke giften volledig (dus zonder drempel) aftrekbaar bij de aangifte inkomstenbelasting. Zo ontstaat er een dubbel voordeel: namelijk voor de werkgroep en de schenker!

Wilt u hier gebruik van maken stuur dan een E-mail naar info@wbdp.nl

 

De belangrijkste sponsor van Stichting Werkgroep Behoud de Peel wasStichting DOEN, het fonds van de goededoelenloterijen. Helaas steunt DOEN momenteel alleen nog de grotere spelers op het gebied van natuurbehoud. Door het wegvallen van DOEN is uw steun nog veel harder nodig!!

Ons project 'Antiverdrogingsactie Brabantse Peel' is een van de vele 'projecten Duurzame Ontwikkeling' die gesteund werd met een bijdrage van de Nationale Postcode Loterij.

Voor info over deze projecten zie http://www.doen.nl/web/show/id=67940
Informatie over ons ondersteunde project vindt u op onze webpagina Bescherming - water onder het kopje Brabant.

Stichting DOEN


Stichting DOEN werd in 1991 opgericht door de Nationale Postcode Loterij voor het ondersteunen van kleine initiatieven. Sinds 1998 ontvangt DOEN ook bijdragen van de Sponsor Bingo Loterij en sinds 2004 van de BankGiro Loterij.

Stichting DOEN volgt de werkterreinen van de drie loterijen en steunt jaarlijks rond de 250 initiatieven op het gebied van Duurzame Ontwikkeling en Sociale Cohesie (Nationale Postcode Loterij), Cultuur (BankGiro Loterij) en Welzijn (Sponsor Bingo Loterij).

Stichting DOEN ondersteunt zowel kleine als grotere initiatieven vanuit de volgende kernwaarden: duurzaam, ondernemend en eigenzinnig.