theme15

Reactie op Wet stikstofreductie

geschreven op 09 juni 2020

Op 8-6 heeft WBdP gereageerd op het wetsvoorstel stikstofreductie.

Samengevat:
- Er wordt veel te weinig gereduceerd.
- De PAS-fouten worden herhaald:
* er is sprake van een 'streefwaarde', dus geen zekerheid.
* de aangekondigde maatregelen zijn so wie so al verplicht, dus mogen ze niet in een reductieprogramma worden opgenomen.
- Te weinig inzet op transitie naar kringlooplandbouw.

- De 'natuurherstelmaatregelen' dienen besteed te worden aan vergroting van de natuur en aan anti-verdrogingsmaatregelen.

Meer lezen: zie de link naar bijgaande pdf: http://control.yousite.eu/userfiles/wbdpnl/Reactie%20WBdP%20op%20Wet%20stikstofreductie%20en%20natuurverbetering.pdf

 

> naar het overzicht Nieuws - Actueel