theme15

Recreatiezoneringsplan Peelvenen vastgesteld

geschreven op 12 mei 2018

Staatsbosbeheer heeft het Recreatiezoneringsplan Peelvenen vastgesteld. WBdP heeft als hoofdpunten van commentaar dat de omgeving van de Peel niet bij het plan betrokken is om de recreatie af te leiden van de Peel zelf. Ook is het plan o.i. teveel een 'vlekkenplan', wat het nog steeds lastig maakt om uit te maken waar nu welke vorm van recreatie al of niet toegestaan is.

Lees verder door de link te openen: http://control.yousite.eu/userfiles/wbdpnl/WBdP%2010-5-'18%20Recreatiezoneringsplan%20vastgesteld.pdf

> naar het overzicht Nieuws - Archief