img0605-kl-2

Statuten

Sinds 1 oktober 2008 voert de Raad van State een scherper beleid inzake de ontvankelijkheid van milieugroepen in allerlei rechtsgedingen. De officële reden daarvoor is dat overheid en rechtspraak willen vermijden dat Jan en Alleman de rechtspraak zou belasten met zinloze en kansloze bezwaren.


Stichting Werkgroep Behoud de Peel heeft ten doel het behoud en herstel van het Peelgebied als een hoogveen(-achtig) landschap met alle daaraan verbonden historische waarden en natuurkwaliteiten.

 

De feitelijke bezigheden van de stichting betreffen het adviseren bij het opstellen van overheidsplannen zoals het landinrichtsplan Peelvenen, de GGOR-waterhuishoudingsplannen, het Natura2000 Beheerplan voor 4 verschillende gebieden, een ammoniakplan voor Natura2000 en nog veel meer.

We geven voorlichting door het opzetten van deze website, het bemannen van stands op natuurmarkten en dergelijke en het geven van rondleidingen. We leiden ook al 30 jaar een groep vrijwilligers die een onmisbare praktische rol speelt in het beheer van met name de Deurnese Peel en de Heidsche Peel.

Bundeling van belangen
Daarnaast voert de werkgroep juridische actie. De Hoge Raad (1992) heeft ten aanzien van deze juridische acties vastgesteld, dat de werkgroep in belangrijke mate bijdraagt aan bundeling van belangen (zaak Kuunders, Hoge Raad nr. 14924 d.d. 18-12-1992).

Met bundeling van belangen bedoelen juristen het dienen van een effectieve rechtsbescherming "in vergelijking met het afzonderlijke optreden van een groot aantal individuele natuurlijke personen die door het bestreden besluit rechtstreeks in hun belangen worden getroffen". In lekentaal: zonder de Stichting Werkgroep Behoud de Peel had de overheid het alleen maar nog drukker omdat dan zoveel meer mensen ieder voor zich naar de rechter zouden willen lopen.

Statuten
Een digitaal exemplaar van de statuten van de Stichting Werkgroep Behoud de Peel kunt u aanvragen door een mail te verzenden aan wvopbergen@hetnet.nl. U ontvangt dan tevens een digitale kopie van het uittreksel van de Kamer van Koophandel.