theme15

Stop op groei veestapel essentieel!

geschreven op 01 juli 2017

Het door Gedeputeerde Staten van N.-Brabant voorgestelde maatregelenpakket voor de veehouderij, waar op 7 juli over wordt beslist, leidt tot veel boerenprotesten. De stikstofproblematiek is echter zo groot dat met het treffen van maatregelen echt niet meer gewacht kan worden. Vooral de regionale stop op de groei van de veestapel is cruciaal.

Voor meer uitleg over deze kwestie kunt u op de volgende link klikken: http://control.yousite.eu/userfiles/wbdpnl/Nieuwsbrief%20WBdP%2029-6-'17%20Stand-still%20in%20aantal%20dieren%20moet%20er%20nu%20echt%20komen%202.pdf

> naar het overzicht Nieuws - Archief