theme15

Uitspraak Raad van State in verzoek om PAS te schorsen.

geschreven op 14 maart 2018

Afgelopen vrijdag, 9 maart 2018, heeft de Raad van State (RvS) uitspraak gedaan in het verzoek van WBdP en MOB/Vereniging Leefmilieu om het Programma Aanpak Stikstof (PAS) te schorsen.
Het verzoek waar het ons eigenlijk om ging -een schorsing van het gehele PAS- is niet toegekend, Toch zijn de gevolgen van de uitspraak groot, omdat de RvS aangeeft dat vergunningen voor toenames van stikstofneerslag op Natura2000-gebieden waar de PAS-'buffer' al is opgebruikt, geschorst kunnen worden. Dat kan, afhankelijk van de omvang van het bedrijf, tot op wel ongeveer 30 km afstand van zulke gebieden effect hebben.

In de nieuwsbrief die u onder de volgende link kunt vinden wordt deze uitspraak nader toelicht: http://control.yousite.eu/userfiles/wbdpnl/Nieuwsbrief%20WBdP%2013-3-'18%20Uitspraak%20schorsingsverzoek%20PAS%202.pdf

> naar het overzicht Nieuws - Archief