theme15

Verzoek om PAS te schorsen is behandeld bij de Raad van State.

geschreven op 02 maart 2018

Op 26-2 is ons verzoek om het Programma Aanpak Stikstof (PAS) te schorsen bij de Raad van State (RvS) behandeld. Vorig jaar had de RvS aangegeven dat schorsing volgens haar niet nodig was, omdat het PAS een ingebouwde 'buffer' heeft waarmee ondanks de geconstateerde PAS-gebreken schade aan de natuur zou worden voorkomen. Die 'buffer' blijkt er echter volgens de nieuwste inzichten niet meer te zijn. Omdat reparatie van de PAS-gebreken nog steeds op zich laat wachten, is schorsing van het PAS volgens ons dringend noodzakelijk om te voorkomen dat er tot die tijd nog nieuwe vergunningen worden verleend.

Lees verder door op de volgende link te klikken: http://control.yousite.eu/userfiles/wbdpnl/Nieuws%20versie%202%20van%20WBdP%2027-2-'18_%20PAS-schorsingsverzoek%20is%20behandeld%20bij%20de%20RvS_%20Voor%20website.pdf

> naar het overzicht Nieuws - Archief