theme15

Verzoek schorsing PAS door WBdP

geschreven op 02 december 2017

WBdP heeft de Raad van State verzocht om het Programma Aanpak Stikstof te schorsen.

Onze redenen hiervoor zijn:

- In diverse Natura2000-gebieden is al meer PAS-'ontwikkelingsruimte' opgebruikt dan toegestaan.
- De in het PAS voorspelde afname van de depositie komt niet uit.
- De economische groei is hoger dan waarmee in het PAS is gerekend.
- In het PAS is geen rekening gehouden met de ammoniakuitstoot t.g.v. de grootschalige mestfraude.
- Er is toenemende twijfel over het effect van de PAS-'herstelstrategieën'.
- Provincies negeren de RvS-uitspraak op beroepen van WBdP, volgens welke het PAS op 10 punten dient te worden aangepast.

 

Lees hierover meer in onze nieuwsbrief door op de volgende link te klikken:

http://control.yousite.eu/userfiles/wbdpnl/Nieuwsbrief%20WBdP%2030-11-'17%20Verzoek%20om%20PAS%20te%20schorsen_.pdf

> naar het overzicht Nieuws - Archief