theme15

Vliegbasis, veehouderijkwesties en programma stikstofreductie

geschreven op 05 juli 2022

Drie onderwerpen in één nieuwsbrief:

 

- WBdP neemt deel aan een samenwerking van natuurverenigingen uit Noord-Brabant, Limburg en Friesland, in hun verzet tegen de militaire vliegbases.
- Veehouderijkwesties: gemeentes en provincies negeren gerechtelijke uitspraken bij hun vergunningverlening.
- In onze zienswijze betreffende het ontwerp-programma Stikstofreductie en Natuurverbetering verbazen we ons over het feit dat het ministerie veel reductie verwacht van emissie-arme stalsystemen. Ook pleiten we voor het aanwijzen van meer nieuwe natuur rond de Peel.
Zie http://control.yousite.eu/userfiles/wbdpnl/Nieuws%20van%20WBdP%205-7-'22%20Vliegbasis,%20veehouderijkwesties%20en%20programma%20stikstofreductie.pdf 

> naar het overzicht Nieuws - Archief