theme15

Waterschapsverkiezingen, plus Trouw over water

geschreven op 14 maart 2023

Op 15-3 zijn er niet alleen provinciale verkiezingen, maar kan ook gestemd worden voor het waterschap.

De provincie heeft veel taken op het vlak van natuurbehoud. We hopen daarom dat u op de 15e ‘natuurvriendelijk’ zult stemmen.
Maar ook de waterschapsverkiezingen zijn erg belangrijk. De waterschappen spelen (samen met de provincies) een belangrijke rol in de vernatting rond de natuurgebieden. Als we een hint mogen geven: stem voor meer water; stem ‘natuurlijk’.
Dat het belangrijk is om dit te doen wordt ons inziens geïllustreerd door twee recente artikelen in Trouw. Daaruit blijkt dat provincies en waterschappen niet bepaald haast maken met vernattingsmaatregelen. En op aandringen van de landbouwlobby heeft het kabinet nieuw waterbeleid drastisch afgezwakt.
Zie onze nieuwsbericht: http://control.yousite.eu/userfiles/wbdpnl/Nieuws%20van%20WBdP%2010-3-'23%20Waterschapsverkiezingen,%20plus%20Trouw%20over%20water.pdf 

> naar het overzicht Nieuws - Actueel