Werkgroep Behoud de Peel trekt bezwaar in

Datum: 2009-04-02

Op 1 april 2009 heeft de Raad van State twee geruchtmakende uitspraken gedaan inzake beroepen van Werkgroep Behoud de Peel tegen door de provincie verleende Natuurbeschermingswetvergunningen. De Werkgroep had de beroepen ingesteld omdat de provincie illegale uitbreidingen van enkele jaren geleden alsnog wilde legaliseren. De Raad van State stelde dat dit legaliseren niet zonder meer kon en verklaarde de beroepen gegrond.

Volgens de Raad dient er altijd getoetst te worden of er geen schade aan het natuurgebied wordt berokkend. Het feit dat er destijds voor de uitbreiding wel een milieuvergunning was verleend, is volgens de Raad niet van belang.

Werkgroep Behoud de Peel had in haar bezwaarschrift gesteld dat wat haar betreft de illegale uitbreiding alsnog getoetst zou kunnen worden aan het beleid wat geldig was toen de uitbreiding gedaan werd. De Werkgroep stelt nadrukkelijk dat zij alleen bezwaar heeft gemaakt tegen illegale uitbreidingen. Tegen de hoeveelheid ammoniak die aanwezig was vanaf het moment dat de Peel werd aangewezen als beschermd natuurmonument heeft zij nooit geageerd.

Saldering
Tot een bepaalde neerslag van ammoniak op de rand van de Peel was destijds geen vergunning nodig. Wilde men meer, dan kon dat op voorwaarde dat er werd gesaldeerd: elders in de buurt van de Peel diende er een vergunning te worden ingetrokken.

Nadat de Werkgroep de beroepen had gewonnen, is die saldering door een van de bedrijven alsnog gedaan. De toename van ammoniak op de ene plek, is gecompenseerd door een afname elders op de Peel. Daardoor kon de Werkgroep haar bezwaar alsnog intrekken. De eerder verleende Natuurbeschermingswetvergunning blijft daardoor in stand.
Volgens de Werkgroep zouden alle illegale uitbreidingen op deze manier behandeld kunnen worden.

Wim van Opbergen
Stichting Werkgroep Behoud de Peel

> naar het overzicht Nieuws - Persberichten