theme15

Zienswijze beregeningsbesluit N2000-beheerplan

geschreven op 03 juli 2022

Op 25-5 publiceerden de provincies N.-Brabant en Limburg hun ontwerp-besluit dat binnen de bufferzones rond de Peel de vergunninglicht Wet natuurbescherming voor beregening weer wordt ingevoerd. Het Natura2000-beheerplan wordt op dat punt aangepast.

 

Op zich vinden wij dat uiteraard prima. Aan het ontwerp-besluit kleven echter ook gebreken:
- Aan de Limburgse kant van de Peel ontbreekt op twee plekken de bufferzone, bij de Peelrestanten De Bult en het Zinkske.
- De bufferzone is deels te smal.
- Er worden weliswaar vernattingsmaatregelen aangekondigd, maar dit zijn slechts intenties; ze maken geen onderdeel uit van het besluit.
Zie http://control.yousite.eu/userfiles/wbdpnl/Nieuws%20van%20WBdP%203-7-'22%20Zienswijze%20beregeningbesluit%20N2000-beheerplan.pdf

 

> naar het overzicht Nieuws - Archief